Je kunt de grootte van de letters op je computerscherm zelf instellen.

Manier 1

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op je muis om te vergroten en te verkleinen.Manier 2

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op de + voor grotere letters of de - voor kleinere letters.Standaardgrootte herstellen

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op de 0 (nul).

 

Disclaimer

Mijn Standvast Wonen

Als je je inlogt op Mijn Standvast Wonen krijg je een uniek nummer waardoor wij je kunnen identificeren. Dat is noodzakelijk voor het inloggen. Het nummer blijft bestaan tot je uitlogt of de browser sluit.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Standvast Wonen verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in brieven en per telefoon
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaattype

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@standvastwonen.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom hebben we gegevens nodig?

Standvast Wonen verwerkt jouw persoonsgegevens om:

 • jouw betaling af te handelen
 • een nieuwsbrief, enquête etc. te versturen
 • je te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • diensten te verlenen

Standvast Wonen analyseert jouw gedrag op deze site om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang bewaren we gegevens?

Standvast Wonen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen (zie hierboven). De bewaartermijn verloopt bijvoorbeeld als jouw huurcontract bij Standvast Wonen is beëindigd.

Delen wij gegevens met anderen?

Standvast Wonen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat het belang van delen groter is dan de fundamentele rechten en vrijheden van de individuele bezoeker.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Standvast Wonen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Waarvoor gebruiken we cookies?

Standvast Wonen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Standvast Wonen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Via deze cookies kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden en ze helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we sociale plug-ins cookies.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@standvastwonen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Standvast Wonen reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Heb je vragen over de beveiliging van onze website en jouw gegevens?

Standvast Wonen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@standvastwonen.nl of 024 - 382 01 00.

 
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.