Je kunt de grootte van de letters op je computerscherm zelf instellen.

Manier 1

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op je muis om te vergroten en te verkleinen.Manier 2

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op de + voor grotere letters of de - voor kleinere letters.Standaardgrootte herstellen

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op de 0 (nul).

 

Wonen bij Standvast Wonen

Hier vind je alles over wonen bij Standvast Wonen. Huur betalen, huur opzeggen, tips om energie te besparen, wat moet je doen als je niet tevreden bent etc. Soms vind je meer informatie via het linkermenu.

We bieden je ook extra diensten aan waar je als huurder gebruik van kunt maken. Soms gratis, soms in ruil voor een vergoeding. Kijk voor deze informatie bij Service.

Huren

Aanpak hennep

Het kweken van hennep in een woning is volgens de wet verboden. Daarnaast zorgt het voor gevaarlijke situaties. Wij treden direct op wanneer wij hennep in een woning, tuin of op balkon aantreffen. We hebben het verbod op teelt van hennep opgenomen in onze algemene huurvoorwaarden. Wanneer wij een hennepplantage ontdekken, heeft dit altijd een huuropzegging of juridische procedure tot gevolg.

Samen zorgen voor een veilige buurt

Henneptelers zorgen voor gevaarlijke situaties en brengen daarmee bewust omwonenden of medehuurders in gevaar. Het kan brand, stank, schimmels en wateroverlast veroorzaken. Wij willen samen met bewoners en partners zorgen voor een hennepvrije en veilige buurt. Samen met de gemeente, de politie en energieleverancier sloten we een convenant om illegale hennepteelt tijdig op te sporen en aan te pakken. Onze medewerkers en maatschappelijke partners in de wijk lichten we goed voor om signalen te herkennen en af te geven. Als wij een gegrond vermoeden hebben, schakelen we de politie in en vindt er een onderzoek plaats.

Een hennepkwekerij herkennen en melden

Heb je een vermoeden dat er bij jou in de buurt hennep gekweekt wordt? Neem dan contact op met de politie via 0900 - 8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000. Je herkent een hennepkwekerij vaak door afgeplakte ramen en deuren, een zoemend geluid van ventilatoren, sneeuw die blijft liggen op een deel van het dak, roosters op vreemde plekken aan de gevel, stank en vocht. Kijk voor meer informatie op de website van de politie.

Je kunt je vermoedens ook altijd melden bij ons via info@standvastwonen.nl of anoniem via 024 - 382 01 00

Algemene voorwaarden

In het huurcontract staan afspraken tussen jou als huurder en ons als verhuurder. Bij het huurcontract horen ook de algemene huurvoorwaarden. Daarmee regelen we jouw rechten en plichten en die van Standvast Wonen. Op die manier weten we wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten.

Asbest

Asbest klinkt eng en gevaarlijk. Dat is in sommige gevallen zo, maar vaak ook niet. Helaas kan er asbest in onze woningen aanwezig zijn. Als wij of huurders dat tegenkomen, zorgen we dat het wordt verwijderd. Standvast Wonen vindt immers een vitale, gezonde en veilige woonomgeving belangrijk. Daarom hebben wij een grote asbestinventarisatie uitgevoerd.

We weten nu op hoofdlijnen of en waar bouwkundig asbest aanwezig is. Dat wil niet zeggen dat we alles weten. Bewoners kunnen ook met asbest hebben gewerkt, zonder dat wij of jij daarvan op de hoogte zijn, denk aan vloerzeil en bloembakken etc. Er blijft dus altijd een risico. Het is moeilijk voor een leek om asbest te herkennen. Mocht je vragen hebben over een bepaalde toepassing in een woning, neem dan contact met ons op. Asbest kan alleen worden vastgesteld door materiaalonderzoek in een laboratorium.

Geen risicovolle toepassingen

We hebben vooral toepassingen aangetroffen met een laag risico. De sanering van deze toepassingen, nemen we de komende jaren mee in ons planmatig onderhoud zodat we het verwijderen van het materiaal zoveel mogelijk kunnen combineren met onderhoudswerkzaamheden aan de woning. Het gaat om ongeveer 3200 woningen. Waar sprake was van een verhoogd risico, hebben we de toepassingen direct gesaneerd.

Meterkastkaart

We hebben aan 6500 bewoners een meterkastkaart gestuurd. Op deze kaart staat aangegeven waar asbest in de woning aanwezig is. Het is belangrijk dat deze kaart in de meterkast blijft hangen. De kaart hoort bij de woning en is belangrijk voor als er onderhoudswerkzaamheden in de woning uitgevoerd moeten worden.

Wat doet Standvast Wonen nog meer?

We controleren verder elke woning van vóór 1994 die vrijkomt bij verhuizing, voordat de nieuwe huurder de woning betrekt. Dit gaat gemakkelijker in een lege woning. Indien er dan asbestverdachte materialen worden aangetroffen zal deze woning geïnventariseerd worden door een inventarisatiebedrijf en het eventuele asbest zal gesaneerd of veiliggesteld worden.

Ook projecten zoals kwaliteitsverbeteringen gebruiken we om de woning gezonder te maken. Het opruimen en/of veiligstellen van risicovolle asbesttoepassingen hoort hier ook bij.

Wat moet je doen als je zelf gaat klussen?

Zolang je asbesthoudend materiaal, zoals benoemd op de meterkastkaart, niet bewerkt, verwijderd of sloopt, is het niet gevaarlijk. 

Neem, voor je eigen veiligheid, altijd contact op met Standvast Wonen:

 • Als je gaat klussen in een woning die gebouwd is vóór 1994;
 • als je denkt dat je asbest of asbesthoudend materiaal in huis hebt, wat niet benoemd is op de meterkastkaart;
 • als je iets wilt overschilderen waarvan je denkt dat het asbest is.

Wat moet je niet doen?

 • Verzaag, schuur, breek, boor of sloop nooit zelf asbest.
 • Ga bij twijfel nooit schuren, neem eerst contact met ons contact.
 • Verwijder nooit zomaar zelf asbest, ook geen vloerzeil van voor 1994 of golfplaat.

Vragen?

Neem dan contact met ons op via ons telefoonnummer 024 - 382 01 00 of per e-mail via info@standvastwonen.nl.

Meer informatie over asbest vind je ook op de website van de GGD: www.ggdgelderlandzuid.nl of de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl

Buurtbeheerders

Onze ‘oren en ogen' in de buurt. Ze kijken naar de tuinen, de straten, de galerijen, de trappenhuizen en portalen. Of het netjes en veilig is. Ze controleren of de schoonmakers hun werk goed hebben gedaan en of het licht overal goed werkt. Ze werken in teams voor vaste buurten, zodat ze weten wat er speelt en hebben ook contact met de andere werkers in de buurt, zoals de politie, de gemeente en het welzijnswerk.

Als ze in de buurt zijn, maken ze tijd vrij voor een praatje of kun je bij hen terecht voor een concrete vraag over je woning of zaken die spelen in de buurt. Wil je weten welke buurtbeheerder(s) er voor jouw buurt werken? Log dan in op Mijn Standvast Wonen. Hier kun je ook jouw buurtbeheerder(s) direct online een bericht sturen.

Huisbewaarderschap

Met huisbewaring kun je iemand anders legaal in je huurwoning laten wonen voor een periode van minimaal 3 maanden en maximaal 1 jaar. Het is belangrijk om dit goed en legaal te regelen omdat je anders het risico loopt je woning kwijt te raken.

Wat is een huisbewaarder?

Een huisbewaarder is een persoon die tijdens jouw afwezigheid in je woning verblijft. Dat kan bijvoorbeeld een vriend, kennis of familielid zijn. Het doel van een huisbewaarderschap is dat iemand op je woning past. Je moet hiervoor wel toestemming aan Standvast Wonen vragen.

Wanneer kun je huisbewaring aanvragen?

Huisbewaarderschap kun je aanvragen wanneer je als hoofdhuurder:

1. Voor werk buiten de regio moet zijn;
2. In verband met studie buiten de regio woonachtig moet zijn;
3. In verband met langdurige verpleging opgenomen wordt;
4. Vanwege detentie afwezig bent;
5. Vanwege een langdurige reis in het buitenland;
6. Bij 'proef samenwonen'.

De hoofdhuurder moet dit aantonen door een kopie te overleggen van de reispapieren, de arbeids- of studieovereenkomst, waaruit de duur van de overeenkomst blijkt, een verklaring waaruit de medische noodzaak blijkt tot langdurige opname of waaruit detentie blijkt. Huisbewaring kan ook bij 'proef samenwonen'. Je kunt dan 1 jaar lang uitproberen of samenwonen een goed idee is. Gaat het samenwonen helaas niet goed dan kun je weer terug naar je eigen woning.

Voorwaarden

Aan het huisbewaarderschap is een aantal voorwaarden verbonden:

 • Er mag niet eerder een huisbewaarderschap zijn geweest
 • De hoofdhuurder blijft gedurende het huisbewaarderschap de huur betalen
 • Een huisbewaarderschap wordt voor maximaal 1 jaar afgesloten
 • Er mag op dit moment of in het verleden geen sprake zijn geweest van huurachterstand of sociale overlast door zowel de hoofdhuurder als de huisbewaarder
 • Huurbetaling door middel van automatische incasso

 

Online aanvragen

Als je een huisbewaarder in je woning wilt laten wonen, dan kun je dit direct online bij ons aanvragen. Belangrijk is dat je als huurder toestemming hebt ontvangen op je aanvraag, voordat je vertrekt!

Beëindiging van huisbewaarderschap

Huisbewaring eindigt aan het einde van de afgesproken periode, maar ook als je als huurder niet in de woning terugkeert. Je dient dan de huurovereenkomst te beëindigen en de huisbewaarder moet de woning dan verlaten. Blijft de huisbewaarder in de woning, dan is er sprake van illegale bewoning en starten we een ontruimingsprocedure tegen de huisbewaarder. De huisbewaarder heeft geen enkel recht op vervangende woonruimte.

Huur betalen

Je kunt je huur op een aantal manieren betalen:

Automatische incasso

Via automatische incasso is huurbetaling het makkelijkst. Je geeft ons via een machtigingskaart toestemming om iedere 25e van de maand de huur van de volgende maand automatisch af te schrijven. Zo kun je het niet vergeten en de huur is op tijd betaald. Wil je dit doen? Vraag dan een machtigingskaart aan via info@standvastwonen.nl.

Via iDEAL

Via je persoonlijke pagina op Mijn Standvast Wonen kun je direct via iDEAL je maandelijkse huur betalen. Maar ook andere openstaande bedragen kun je hier direct betalen.

Zelf overmaken

Je kunt de maandelijks huur ook overmaken naar Standvast Wonen op IBAN rekeningnummer NL54BNGH0285155423. De huur moet vóór de 1e van de maand binnen zijn.

Betaalmail

En je kunt je huur betalen via een betaalmail. Je ontvangt dan elke maand rond de 20e een e-mail van ons. Met de betaalknop in deze e-mail, betaal je vervolgens via iDEAL in je eigen vertrouwde bankomgeving. Wil je dit doen? Stuur dan een e-mail naar info@standvastwonen.nl.

Huurachterstand

Het op tijd betalen van je huur is je eigen verantwoordelijkheid. Mocht het een keer niet lukken, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen kunnen we op zoek gaan naar een oplossing.

Huur opzeggen

Ga je binnenkort verhuizen? Laat ons dit dan zo vroeg mogelijk weten, minimaal een maand van tevoren. Ook als je opnieuw bij Standvast Wonen huurt. Je zegt de huur bij voorkeur online via Mijn Standvast Wonen op. Je kunt de huur ook via ons online formulier opzeggen. Kijk op deze pagina bij Verhuizen voor meer informatie.

Tip: je kunt de huur per iedere werkdag opzeggen! Als je maar zorgt dat je huuropzegging minimaal één maand van tevoren bij ons is. 

Huurdersbelangen

 

HuurdersBelangenStandvast Nijmegen (HBS)


Huurdersbelang Beuningen (HBB)


HuurdersBelangen Druten (HBD)

Huurprijs

De huur van een woning bestaat uit een netto huur (kale huurprijs zonder servicekosten) en een bruto huur (kale huurprijs mét eventuele servicekosten). De maximale huurprijs van een sociale huurwoning wordt berekend volgens een puntensysteem. Jaarlijks per 1 juli verhogen wij de huren. Op Mijn Standvast Wonen kun je het aantal punten van jouw huurwoning zien en zie je hoe de huurprijs is opgebouwd. Ook zie je hier wat de maximale huurprijs van je woning is.

Servicekosten

Naast de (kale) huurprijs betalen veel huurders maandelijks (voorschot)bijdragen voor goederen en diensten: dit noemen wij servicekosten. Betaal je ook servicekosten? Dan bekijk je deze op Mijn Standvast Wonen.

Eindafrekening servicekosten

Om welke diensten het gaat, staat vermeld in je huurcontract. Denk aan verlichting voor de algemene ruimtes, energieverbruik van de lift en schoonmaakkosten van het trappenhuis. Jaarlijks krijg je van ons een overzicht van de gemaakte servicekosten. Op dit overzicht staan de door jouw betaalde voorschotten en de door ons werkelijk gemaakte kosten. Het kan dus zijn dat je een bedrag terug ontvangt of juist moet bijbetalen. Als uit de eindafrekening blijkt dat het door jouw betaalde voorschot te laag is, dan passen wij dit direct aan. Hiermee voorkomen we dat je volgend jaar opnieuw moet bijbetalen.

Meer weten over servicekosten? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten voor een huurwoning. Woon je in een huurhuis? Misschien krijg je dan huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, je inkomen, je leeftijd en je woonsituatie. Is je vermogen te hoog? Dan krijg je geen huurtoeslag. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

 

Voorkom het onterecht terugbetalen van toeslag: maak op tijd bezwaar

Vanaf juni ontvangen rond de 6 miljoen huishoudens de definitieve berekening van hun toeslagen over 2016. Van ongeveer 30% wordt verwacht dat er te veel aan toeslagen is ontvangen en dat dit terug betaald moet worden. Als je het hier niet mee eens bent, moet je binnen 6 weken bezwaar maken. In de praktijk gebeurt dit niet altijd of te laat. Het gevolg is dat je dan ten onrechte toeslag moet terugbetalen. En dit kan soms oplopen tot tienduizenden euro’s! De organisatie Recht op Toeslagen helpt deze huishoudens. Lees hier meer informatie.

 

Huurverhoging

Per 1 juli vindt de jaarlijkse huurverhoging plaats. Alle huurders ontvingen rond 20 april 2018 een brief of e-mail over de aanpassing van hun huur per 1 juli 2018. We willen de sociale huur voor mensen betaalbaar houden.

Huurders met een inkomen onder de € 41.056 ontvangen slechts een huurverhoging van 1,4%

Dit is gelijk aan de landelijke inflatie. We maken dus geen gebruik van het wettelijke maximale percentage van 3,9%. Voor huishoudens met een inkomen tot € 41.056 waarvan de huur door deze huuraanpassing boven de € 710,68 uit komt, houden we de huur op € 710, 68. Dit is een extra maatregel om de huur voor deze groep betaalbaar te houden.

Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen boven de € 41.056, ontvangen een huurverhoging van 3,9%

We willen dat ook mensen met een middeninkomen betaalbaar kunnen blijven wonen. Daarom passen we de huur voor deze groep niet met het wettelijke maximale percentage van 5,4% aan, maar met 3,9%. En ook voor deze groep nemen we een extra maatregel om de huur betaalbaar te houden. Als de huur door de huuraanpassing boven de €710, 68 uit komt, is de huuraanpassing slechts de inflatie van 1,4%.

De huuraanpassing is in goed overleg met het Huurdersplatform Standvast Wonen tot stand gekomen.

Heb je een vraag over de huurverhoging? 

Neem dan contact met ons op.

De huur van vrije sector woningen (met een huur boven de € 710, 68) verhogen we met met 2,5%

Ben je het niet eens met de huurverhoging?

Lees op de website van de Rijksoverheid hoe je bezwaar maakt.

Langer zelfstandig wonen

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel blijven wonen. Ook nadenken over de toekomst hoor daarbij. Is mijn woning geschikt voor de toekomst? Zo nee, welke aanpassingen moet ik hiervoor doen in mijn woning? Om je hierbij te helpen, bieden de welzijnsorganisaties in de gemeenten Beuningen, Druten en Nijmegen gratis woonadvies aan. Je krijgt tips en adviezen over maatregelen die je woning veiliger, comfortabeler en toegankelijker maken.

Bewust wonen in Beuningen

Neem contact op met de woonadviseurs van Stichting Perspectief:
Telefoon 024 - 675 09 39 / info@stg-perspectief.nl
www.stg-perspectief.nl

Plezierig, veilig en comfortabel wonen in Druten

Neem contact op met de woonadviseurs van Stichting Voormekaar:
Telefoon 0487 - 200 010 / servicebureau@voormekaar.org
www.voormekaar.org

Bewust wonen in Nijmegen

Neem contact op met de woonadviseurs van Swon het seniorennetwerk
Telefoon 024 - 365 01 90 / info@bewustwonennijmegen.nl
www.bewustwonennijmegen.nl

Overlast van buren/buurtgenoten

Prettig wonen heeft niet alleen met je woning te maken. Maar ook met je woonomgeving. Jij wilt prettig wonen en de ander niet tot last zijn. En natuurlijk wil je zelf ook geen last hebben van buren of buurtbewoners. Het kan een keer voorkomen dat de televisie van de buren erg hard staat. Dat de buren met een klopboormachine aan het boren zijn of dat de hond van de buren blaft. Kleine dingen die kunnen zorgen voor irritaties. Waarschijnlijk zijn je buren zich niet eens bewust van het feit dat je last van hen hebt.

Samen verantwoordelijk

Iedereen vindt het prettig om in een vitale wijk en buurt te wonen: met schone straten en pleinen, veiligheid, voldoende ruimte en voorzieningen, en leuke contacten. Een fijne buurt en wijk zijn belangrijk voor jouw woonplezier en voor het verhuren van onze woningen. Daarvoor zijn we sámen verantwoordelijk.

Eerst samen oplossen

Je bent dus voor een deel zelf verantwoordelijk voor je woongenot. We verwachten dan ook dat je eerst zelf probeert om met je buren tot een oplossing te komen. Ga in gesprek en probeer samen een oplossing te vinden. Een oplossing die je samen bedenkt, werkt vaak het beste! Op die manier houd je ook makkelijker een goede relatie met je buren. Kijk voor tips op www.problemenmetjeburen.nl

Buurtbemiddeling

Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je Buurtbemiddeling inschakelen. De buurtbemiddelaars lossen het probleem niet op, maar helpen je om samen met je buren de problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar een oplossing. Buurtbemiddeling is kosteloos. Kijk voor meer informatie op www.buurtbemiddelingsterker.nl, ook als je in de gemeente Beuningen of Druten woont.

Wat kunnen wij voor je doen?

Levert een gesprek met de buren niets op of komen de buren de gemaakte afspraken niet na en blijft de overlast bestaan? Dan kun je dit direct aan ons doorgeven via het online overlastformulier

Komt de overlast regelmatig terug? Dan is het handig om een overlastdagboek bij te houden. Met het overlastdagboek maak je je klacht duidelijker. Hierdoor is deze makkelijker te boordelen. Als we je online overlastformulier en/of het overlastdagboek ontvangen hebben, nemen we contact met je op. Als het nodig is, verwijzen wij je door naar andere organisaties. Anonieme klachten nemen we niet in behandeling.

Politie

Is er sprake van of verdenking van intimidatie, bedreiging, vernieling, drugsgebruik/drugshandel of discriminatie, neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Lees meer op www.politie.nl.

Meld Misdaad Anoniem

Misschien kun of durf je niet naar de politie. In dat geval kun je contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over ernstige criminaliteit en misdaad. Lees meer op www.meldmisdaadanoniem.nl

Anoniem melden bij ons

Bij verdenking van criminele activiteiten, is het in tweede instantie ook mogelijk dit anoniem bij óns te melden. Je kunt dit doen door te bellen naar 024 – 382 01 00.

Gemeente

Is er sprake van parkeeroverlast op de openbare weg, rommel/vervuiling van openbaar terrein of bijvoorbeeld slecht onderhoud van openbaar groen? Neem dan contact op met je gemeente.

Servicekosten

Naast de (kale) huurprijs betalen veel huurders maandelijks (voorschot)bijdragen voor goederen en diensten: dit noemen wij servicekosten. Betaal je ook servicekosten? Dan bekijk je deze op Mijn Standvast Wonen.

Eindafrekening servicekosten

Om welke diensten het gaat, staat vermeld in je huurcontract. Denk aan verlichting voor de algemene ruimtes, energieverbruik van de lift en schoonmaakkosten van het trappenhuis. Jaarlijks krijg je van ons een overzicht van de gemaakte servicekosten. Op dit overzicht staan de door jouw betaalde voorschotten en de door ons werkelijk gemaakte kosten. Het kan dus zijn dat je een bedrag terug ontvangt of juist moet bijbetalen. Als uit de eindafrekening blijkt dat het door jouw betaalde voorschot te laag is, dan passen wij dit direct aan. Hiermee voorkomen we dat je volgend jaar opnieuw moet bijbetalen.

Meer weten over servicekosten? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid

Vakantieverhuur

Standvast Wonen geeft nooit toestemming voor vakantieverhuur. Het kan aantrekkelijk lijken om tijdens jouw eigen vakantie je huurwoning aan te bieden via een site als Airbnb. Werk hier niet aan mee want je kunt je huurwoning kwijtraken!

Huurwoning kwijt

Wij zijn streng voor huurders die hun huurwoning onderverhuren als vakantiewoning. We ontbinden het huurcontract en huurders kunnen een fikse boete krijgen. Dit geldt voor onze sociale huur en de vrije sector huur. Lees voor meer informatie dit artikel: Boete en uit huis gezet wegens verhuur via airbnb

Overlast voor omwonenden

Vakantieverhuur zorgt voor veel overlast voor omwonenden. Toeristen zijn op vakantie, hebben vaak een andere ritme en zijn wat luidruchtiger. De verhuurders verdienen soms enorme bedragen zonder daar belasting over te betalen.

Huisbewaring mag wel

Je mag je woning niet aan iemand anders verhuren, maar wel iemand vragen om tijdelijk op je woning te passen wanneer het gaat om een periode van minstens drie maanden. Bijvoorbeeld omdat je een tijd in het buitenland gaat werken of studeren. Voor huisbewaring gelden regels. Lees hier meer over bij Huisbewaring op deze pagina.

Verhuizen

Ga je binnenkort verhuizen? Laat ons dit dan zo vroeg mogelijk weten. Ook als je opnieuw bij Standvast Wonen gaat huren. Je zegt de huur bij voorkeur online via Mijn Standvast Wonen op. De vooropname plan je dan direct zelf in. Je kunt de huur ook via ons online formulier opzeggen.

Verhuizen

Lees de folder voor meer informatie over de huuropzegging, het achterlaten van je woning en verhuizen. Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen.

Handig

Kijk eens op de website van Verhuisvriend. Hier vind je onder meer verhuistips, een checklist, adreswijzigingsservice en kun je diverse verhuisbedrijven met elkaar vergelijken.

Woningwaardering

De woningwaardering is opgebouwd uit punten. Een woning krijgt punten voor bijvoorbeeld de oppervlakte van de kamers of het energielabel. Het aantal punten keer de puntprijs bepaalt wat de maximale huurprijs van de woning mag zijn. Per 1 oktober heeft de overheid de berekening van de punten veranderd: puntensysteem huurwoning.

Op Mijn Standvast Wonen kun je het aantal punten van jouw huurwoning zien en zie je hoe de huurprijs is opgebouwd. Ook zie je hier wat de maximale huurprijs van je woning is.

Nieuws

De Gemeenschap en Standvast Wonen fuseren per 1 mei 2019


20-03-2019

Samen vormen we een krachtige corporatie met ongeveer 11.500 woningen in de gemeente Beuningen, D...


lees meer >

We zoeken een tijdelijke manager Vastgoed


14-03-2019

Standvast Wonen en De Gemeenschap fuseren op 1 mei 2019 tot één nieuwe organisatie....


lees meer >

De nieuwe Thuis is uit!


03-01-2019

Net voor de feestdagen ontvingen al onze huurders het decembernummer van ons bewon...


lees meer >

We zoeken een enthousiaste trainee voor onze uitdagende ICT projecten!


03-01-2019

Het ICT landschap verandert enorm sinds enkele jaren. Dat merken wij ook binnen Standvast Wonen. ...


lees meer >
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.