Je kunt de grootte van de letters op je computerscherm zelf instellen.

Manier 1

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op je muis om te vergroten en te verkleinen.Manier 2

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op de + voor grotere letters of de - voor kleinere letters.Standaardgrootte herstellen

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op de 0 (nul).

 

Bomenbuurt - Nijmegen

Wij werken aan de toekomst van 67 huurwoningen en hun bewoners in de Bomenbuurt in Nijmegen. De meeste huurwoningen in de Ahornstraat en Lijsterbesstraat die er nu staan zijn (voormalige) duplexwoningen. Ze zijn vlak na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Het doel was toen om heel snel veel gezinnen een woning te kunnen geven. Deze huizen voldoen niet meer aan de wooneisen van nu en de toekomst.

Samen met de buurt

De buurt, de wijk Hengstdal en haar woningen zijn geliefd in Nijmegen en bij haar bewoners. Daarom realiseren we op deze plek via renovatie, sloop, nieuwbouw en opknappen weer goede en betaalbare huurwoningen. Zo dragen we bij aan het behoud van de vitale wijk Hengstdal: een mix aan woningtypes en prijzen waar jong en oud prettig samen leven. We werken de plannen samen met de huurders en direct omwonenden uit.

Vier stappen

Dit volkshuisvestelijke doel willen we bereiken in vier stappen. Hieronder staat de meest gunstige planning. Deze vertraagt als er bezwaren op het plan komen of procedures duren langer dan verwacht.

 1. 2016 - We behouden en renoveren twee woonblokken (acht eengezinswoningen) in de Lijsterbesstraat. De werkzaamheden startten eind oktober 2016, de woningen waren in januari 2017 klaar.

  Lees hier meer over de renovatie.

 2. 2018/2019 - We slopen één woonblok in de Ahornstraat en vijf woonblokken in de Lijsterbesstraat. Het gaat in totaal om 34 duplexeenheden en 12 eengezinswoningen. We realiseren op deze plek 27 nieuwe betaalbare eengezinswoningen en 4 boven- en benedenwoningen. Het ontwerp is van LSWA architecten, aannemer KlokGroep bouwt de woningen.

  Bekijk hieronder een aantal beelden van het ontwerp. Klik op een van de afbeeldingen voor een vergroting. Lees hier meer over het ontwerp.


 3. 2019 - Daarna gaan we aan de slag met twee woonblokken in de Ahornstraat. We voegen de duplexwoningen per twee samen tot een eengezinswoning en knappen ze op.

 4. 2016/2019 - Als wij werken aan de woningen, werkt de gemeente aan de openbare ruimte Ze vervangen bijvoorbeeld de riolering.

Bewoners

Huurders, veelal een- à tweepersoonshuishoudens.

Woningen

Het gaat om 67 betaalbare huurwoningen: 59 (voormalige) duplexwoningen en 8 betaalbare eengezinswoningen. De 59 (voormalige) duplexwoningen zijn na de Tweede Wereldoorlog snel gebouwd vanwege de woningnood en tijdelijk geschikt gemaakt voor twee gezinnen. Al die jaren hebben twee huishoudens in één woning gewoond. Soms zijn duplexwoningen samengevoegd tot een eengezinswoning. De (voormalige) duplexwoningen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd wat betreft ruimte, indeling, techniek, voorzieningen, duurzaamheid etc.

Locatie

Ahornstraat en Lijsterbesstraat in Nijmegen.

 

Klik hieronder op een afbeelding voor een vergroting.

* Foto 1: Plankaart met toelichting
* Foto 2: Duplexwoningen Lijsterbesstraat (sloop)
* Foto 3: Eengezinswoningen Lijsterbesstraat (renovatie)

Bouw

Eind oktober 2016 zijn we gestart met het renoveren van twee woonblokken in de Lijsterbesstraat.

De volgende stap was het slopen van één woonblok in de Ahornstraat en vijf woonblokken in de Lijsterbesstraat (gestart januari 2018), en het realiseren van nieuwe betaalbare eengezinswoningen (gestart juni 2018).

 • In het eerste kwartaal van 2018 sloopten we de woningen. 
 • In het tweede kwartaal van 2018 pasten we de riolering aan, maakten we de grond bouwrijp, richtten we de bouwplaats in en startten we met de bouw. 
 • We verwachten dat de aannemer de eerste 6 woningen eind 2018 gereed heeft. De overige 25 woningen zijn klaar in het eerste kwartaal van 2019. 

Daarna voegen we de duplexwoningen in de Ahornstraat per twee samen tot een eengezinswoning en knappen ze op.

Als wij werken aan de woningen, werkt de gemeente aan de openbare ruimte, bijvoorbeeld het vervangen van de riolering.

De exacte planning is afhankelijk van onder meer vergunnings- en bestemmingsplanprocedures.

Verhuur

De woningen die vrijkwamen vóórdat de sloop startte, verhuurden we tijdelijk tot uiterlijk drie maanden voor de sloop. Alle huidige vaste huurders uit het plangebied die willen, krijgen een nieuwe of gerenoveerde woning. De woningen die over zijn, bieden we te huur aan via www.entree.nu.

 • 11 woningen verhuren we aan bewoners die in de woningen woonden die zijn op deze locatie zijn gesloopt. 
 • We verwachten dat de verhuur van de woningen in de Ahornstraat start in november 2018 (oplevering december 2018). Daarna verhuren we de woningen in de Lijsterbesstraat (oplevering eerste kwartaal van 2019). 
 • Wil je weten wanneer de verhuur start? Schrijf je dan hieronder in. Wij sturen je een mail als de woningen op www.entree.nu komen.

Samenwerking

Bij de uitwerking van de plannen betrekken we huurders en direct omwonenden. Denk hierbij aan het beeldkwaliteitsplan, de woonplattegronden en de keuze voor een aannemer.

Bijzonderheden

Alle huurwoningen zijn na de uitvoering net als nu betaalbaar. De uitstraling van de woningen zal passen bij het karakter van de buurt.

Informatie

Hier lees je de brochure over de nieuwe woningen in de Bomenbuurt.

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen.

Voor meer informatie of vragen over de plannen voor de buurt Ahornstraat/Lijsterbesstraat in Nijmegen kun je contact met ons opnemen via info@standvastwonen.nl.

Wil je weten wanneer de verhuur start? Schrijf je dan hieronder in. Wij sturen je een mail als de woningen op www.entree.nu komen.


Velden met een * moet je invullen


Veelgestelde vragen 

 

Ahornstraat en Lijsterbesstraat

A. Waarom gaat Standvast Wonen aan de slag met de woningen in de Ahornstraat en Lijsterbesstraat?

Betaalbare huurwoningen, minder energiekosten, meer ruimte, woningtypes die passen bij de wensen van woningzoekenden, meer woonkansen voor gezinnen, en ook voor de toekomst een prettige buurt. Dat is wat wij willen bereiken met onze plannen voor de woningen in de Ahornstraat en Lijsterbesstraat in Nijmegen-Oost. Door de woningen aan te pakken via renovatie, sloop, nieuwbouw en opknappen, kunnen we die doelen realiseren.

B. Waarom kiest Standvast Wonen ervoor een deel van de woningen te slopen in plaats van ze te renoveren? Is renovatie niet veel goedkoper dan sloop en nieuwbouw?

Wij hebben een aantal eisen gesteld aan de toekomstige kwaliteit van alle woningen en de buurt. Alleen renovatie en opknappen levert niet het volkshuisvestelijke resultaat op dat wij willen bereiken. Met sloop en nieuwbouw kunnen we bijvoorbeeld woningen realiseren die groot genoeg zijn voor gezinnen, wat betreft energiegebruik zorgen voor lagere kosten én technische problemen oplossen op het gebied van vocht, geluidsoverlast, woningindeling etc.

De acht eengezinswoningen in de Lijsterbesstraat zijn geschikt voor renovatie. De 59 (voormalige) duplexwoningen in de Ahornstraat en Lijsterbesstraat niet. Daarom renoveren wij alleen de acht eengezinswoningen in de Lijsterbesstraat. Zij zijn van een andere kwaliteit dan de (voormalige) duplexwoningen. Renovatie van de (voormalige) duplexwoningen levert niet de gewenste kwaliteit voor de toekomst en we realiseren niet de gewenste doelen.

C. Wat is het volkshuisvestelijke resultaat dat Standvast Wonen wil bereiken?

Denk hierbij aan zorgen dat woningen voor lange tijd geschikt zijn voor de toekomst (kwaliteit, ruimte, indeling, comfort etc.), huurders minder geld kwijt zijn aan energiekosten, ook gezinnen met een laag inkomen hier een plek vinden, etc.

D. Blijven er nog wel voldoende goedkope woningen beschikbaar in Nijmegen als Standvast Wonen woningen sloopt of samenvoegt?

De afspraak met de gemeente is dat de zeven corporaties die actief zijn in Nijmegen sámen zorgen dat er voldoende goedkope huurwoningen in Nijmegen zijn: 20% van alle sociale huurwoningen in Nijmegen. Dat kan per corporatie minder, maar ook meer dan 20% zijn. Met onze plannen voor de Ahornstraat en Lijsterbesstraat verdwijnt een klein aantal goedkope huurwoningen, maar we voegden onlangs, en doen dat ook de komende jaren, tientallen goedkope huurwoningen toe aan Nijmegen. Standvast Wonen voldoet op dit moment al aan de gestelde norm van 20%.

E. Op welke manier heeft Standvast Wonen de huurders betrokken bij het ontwikkelen van de plannen?

Standvast Wonen was van 2011 tot medio 2015 in gesprek met een klankbordgroep over de uitwerking van de plannen voor Ahornstraat en Lijsterbesstraat in de wijk Hengstdal. Tussendoor heeft dat overleg tijdelijk niet plaatsgevonden omdat we vanwege de crisis de plannen moesten stilleggen. De klankbordgroep bestond uit huurders en omwonenden en was samengesteld als vertegenwoordiging van de bewoners.

Vanaf medio 2015 zijn we individueel met onze huurders in gesprek gegaan over de plannen, wat deze voor onze huurders betekenen en welke behoeftes zij hierbij hebben.

Samen met een groep huurders en direct omwonenden hebben we medio 2016 eisen en wensen voor nieuwbouw verwerkt in een beeldkwaliteitsplan.

De huurders van de zeven eengezinswoningen (één woning stond leeg) aan de Lijsterbesstraat konden meepraten over de renovatieplannen. Denk hierbij aan de indeling van de woning, wel of geen uitbouw aan de achterzijde, etc.

Huurders die willen terugkeren naar de nieuwbouw hebben een belangrijke stem in de beoordeling van de ontwerpen. Wij roepen hen in december op als zij hierbij betrokken willen worden.

F. Waarom is er geen klankbordgroep meer?

Standvast Wonen maakt plannen voor de toekomst van vitale buurten en dorpen. Dat doen we op basis van eisen en wensen van diverse betrokkenen, dus ook voor de Ahornstraat en Lijsterbesstraat. Daarbij moeten en willen we rekening houden met huurders, omwonenden, woningzoekenden, gemeente, maar ook met financiën en techniek.

Tijdens de overleggen met de klankbordgroep werd duidelijk dat de wensen van de klankbordgroep voor ons financieel en volkshuisvestelijk gezien onuitvoerbaar waren. Ook na mediation kwamen we helaas niet op een lijn. Het instemmingsrecht gaat niet zo ver dat de klankbordgroep kiest wat er moet gebeuren. Dat is de verantwoordelijkheid van ons als corporatie.

G. Er zijn wijkbewoners die zich naar aanleiding van de plannen van Standvast Wonen zorgen maken over de toekomst van Hengstdal. Ze vragen of Buurtbemiddeling 2.0 een optie zou kunnen zijn?

Standvast Wonen ondersteunt het initiatief van corporaties en gemeenten voor de inzet van buurtbemiddeling bij onenigheid tussen buurtgenoten (www.buurtbemiddelingnim.nl). De inzet van Buurtbemiddeling 2.0 is bij Buurtbemiddeling NIM en bij ons onbekend.

Daarbij zijn de betrokken huurders binnen de Ahornstraat en Lijsterbesstraat voor Standvast Wonen de belangrijkste gesprekspartners. Wij kunnen alleen een plan dat voldoende draagvlak heeft uitvoeren. Dit plan ligt er nu. Omwonenden hebben ook hun bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van het Beeldkwaliteitsplan. Standvast Wonen kiest er niet voor om een verdere wijkvertegenwoordiging bij de planuitwerking te betrekken.

H. Waarom moet 70% van de huurders akkoord gaan met het voorstel/Sociaal Plan van Standvast Wonen?

Om de plannen te kunnen uitvoeren, moet 70% van de vaste huurders akkoord gaan. Dan wordt ons voorstel, in juridische termen, ‘vermoed redelijk te zijn’. Alle vaste huurders, ook de mensen die niet willen terugkeren naar een van de woningen, hebben daarbij dezelfde rechten. Die staan beschreven in een Sociaal Plan dat onderdeel is van het voorstel.

We hebben alle huurders sinds maart de tijd gegeven om wel of niet akkoord te gaan. Een aantal huurders tekende direct en enkelen hiervan verhuisden naar een andere woning. Anderen hadden meer bedenktijd nodig en stelden nog vragen over het voorstel/Sociaal Plan, of wilden eerst weten hoe de nieuwbouw eruit zou zien. Op basis daarvan is inmiddels meer dan 75% van de huurders akkoord met onze plannen. Een enkele huurder stemde nee.

I. Wat is een Sociaal Plan?

Het Sociaal Plan maakt onderdeel uit van het voorstel (de plannen) dat alle huurders hebben ontvangen. In het Sociaal Plan staan afspraken over verhuiskosten, mogelijke verlaging huurprijs, recht op terugkeer etc.

J. Wat gebeurt er met de huurwoningen die leegstaan tot aan de sloop?

Die verhuren wij tijdelijk. Deze huurders mogen tot aan het moment van opzeggen (drie maanden van tevoren) in de woningen wonen. Zij hebben geen recht op de regelingen in het Sociaal Plan (verhuiskostenvergoeding, andere woning etc.).

K. Kunnen huurders terugkeren naar hun eigen woning?

Iedere huurder voor wie het Sociaal Plan van toepassing is, heeft in principe het recht terug te keren naar de eigen woning (huisnummer). Omdat de duplexwoning verdwijnt, is het in dit project echter niet altijd mogelijk. De huurder die niet kan terugkeren naar zijn/haar eigen woning (huisnummer), kan als hij/zij dat wenst, wel terugkeren naar een andere woning in het plangebied.

L. Wat gebeurt er met de huurders die in een sloopwoning wonen en willen terugkeren naar een huurwoning in de Ahornstraat/Lijsterbesstraat?

Ruim voordat de sloopwerkzaamheden starten, verhuist een aantal huurders naar een tijdelijke woning: de wisselwoning. Dat kan al vanaf 1 juli 2017. De huurders ontvangen voor deze verhuizing een extra vergoeding van € 1168 (prijspeil 2015). Als zij verhuizen naar de definitieve woning, ontvangen ze een vergoeding van € 5857. Een andere groep huurders verhuist rechtstreeks naar de definitieve woning en ontvangt ook een verhuiskostenvergoeding van € 5857.

M. Wat zijn de huurprijzen van de nieuwe woningen?

 

Huurprijzen eengezinswoningen nieuwbouw

Huurders uit het plangebied betalen een kale huur van € 600 per maand (prijspeil 2016*). Voor huurders met een laag inkomen, verlagen wij de kale huurprijs naar € 586,68 per maand (prijspeil 2016*). Op deze manier zorgen we ervoor dat alle huurders die dat willen, kunnen terugkeren in de nieuwbouw volgens de regels van de nieuwe Woningwet. De kale huurprijs van € 586,68 per maand (prijspeil 2016*) geldt voor:

- Eenpersoonshuishoudens met een verzamelinkomen ≤ € 22.100 (prijspeil 2016*).
- Tweepersoonshuishoudens met een verzamelinkomen ≤ € 30.050 (prijspeil 2016*).

Huurprijzen boven- en benedenwoningen nieuwbouw

Huurders uit het plangebied betalen een kale huur van € 450 per maand (prijspeil 2016*).

Huurprijzen eengezinswoningen Ahornstraat 31 t/m 45b (oneven)

Deze woningen voegen we samen tot een eengezinswoning en knappen we op. Huurders uit het plangebied betalen een kale huur van € 525 per maand (prijspeil 2016*).

* De genoemde bedragen zijn volgens het prijspeil van 2016. We indexeren deze jaarlijks. 

N. Hoe zien de nieuwe woningen eruit?

Dat weten we nog niet. Samen met een groep huurders en direct omwonenden hebben we eisen en wensen verwerkt in een beeldkwaliteitsplan. Denk hierbij aan de verkaveling, het parkeren, het straatprofiel, de hoogte en breedte van woningen en de gewenste kenmerken van de architectuur. Ook hebben we gesproken over de woningplattegronden en de indeling van de woning.

Het beeldkwaliteitsplan vormt de basis voor het ontwerp voor de nieuwbouw. Dat wil niet zeggen dat we alles uit het beeldkwaliteitsplan 1 op 1 overnemen. De aannemers die de ontwerpen maken, geven daar hun eigen invulling aan. Op die manier zijn er straks drie plannen om uit te kiezen. Dat doet een beoordelingscommissie. Huurders die willen terugkeren naar een nieuwbouwwoning hebben daarin een belangrijke stem. We roepen hen in december op om zich aan te melden als ze betrokken willen worden bij de beoordeling. Tot slot toetst de commissie Beeldkwaliteit van de gemeente het ontwerp.

O. Hoe zorgt Standvast Wonen dat de nieuwbouw past bij het karakter van de buurt?

Wij weten dat huurders en buurtbewoners veel waarde hechten aan het karakter van de buurt. Dat doen wij ook. Daarom besteden wij in de uitwerking van de plannen veel aandacht aan de uitstraling van de nieuwbouw. Deze moet passen bij het karakter van de wijk.

Dat hebben we meegenomen in het beeldkwaliteitsplan en dat nemen we ook mee in de opdracht aan de drie consortia (samenwerkende partijen van aannemer, architect etc.) die een ontwerp voor de nieuwbouw maken. Een aantal huurders die willen terugkeren naar de nieuwbouw neemt deel aan de beoordeling van de ontwerpen. Ook zij hebben volop aandacht voor het karakter van de buurt. En tot slot toetst de commissie Beeldkwaliteit de ontwerpen waarbij ze kijken naar architectuur, aanzicht van de wijk etc.

We besteden dus op diverse manieren aandacht aan de uitstraling van de nieuwbouw zodat deze past bij de buurt en bij Hengstdal.

 

P. Stel dat een huurder spijt heeft van zijn keuze. Welke mogelijkheden heeft hij dan?

Huurders die gekozen hebben voor nieuwe woonruimte buiten het plangebied en daar naderhand spijt van hebben, noemen we ‘spijtoptanten’. Zij kunnen dat kenbaar maken tot maximaal één jaar na oplevering van de laatste woning in het project. De huurder die gebruik maakt van deze regeling heeft geen rechten om terug te keren in zijn oorspronkelijke woning (huisnummer), maar kan wel verhuizen naar een andere woning van Standvast Wonen in de wijk Hengstdal.

Huurders die terugkeren uit een wisselwoning hebben voorrang boven spijtoptanten. Daarbij heeft een spijtoptant geen recht op de verhuiskostenvergoeding of op een aangepaste huurprijs.

Nieuws

We zoeken KCC'ers voor onze flexpool!


12-10-2018

Iedere dag nemen honderden huurders, woningzoekenden en zakelijke relaties contact met ons op. Pe...


lees meer >

Hier wil je niet meer weg!


11-10-2018

Het is zover: je kunt reageren op een van de 50 sociale huurappartementen in Tonder en Vulder in ...


lees meer >

2e nummer Thuis is uit!


02-10-2018


lees meer >

Symposium 'Bewonersenergie - Op zoek naar je rol in de energietransitie'


17-09-2018

De woningmarkt moet de komende jaren flink aan de slag voor de energietransitie: van fossiele bra...


lees meer >
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.