Je kunt de grootte van de letters op je computerscherm zelf instellen.

Manier 1

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op je muis om te vergroten en te verkleinen.Manier 2

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op de + voor grotere letters of de - voor kleinere letters.Standaardgrootte herstellen

Houd de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt en klik tegelijkertijd op de 0 (nul).

 

Partners

Slim werken en slim organiseren. Dat is de basis waarop wij ons werk doen, tegen zo laag mogelijke kosten. Geen dingen doen die een ander beter kan. En zodanig samenwerken, dat we zo min mogelijk tijd en geld verspillen tussen de overdracht van de een naar de ander. In de verschillende samenwerkingsverbanden waar wij actief zijn, vormt het maken van een zo goed mogelijke samenwerkingsketen de rode draad voor overleg.

Partners

KR8

KR8 (Kan Regio 8, spreek uit: 'kracht') is een samenwerkingsverband van oorspronkelijk acht corporaties in de regio Arnhem-Nijmegen. Zij delen hun visie daar waar het gaat om de grote volkshuisvestelijke opgave in de regio. De KR8-corporaties zijn Laris Wonen en diensten, Oosterpoort, Portaal Arnhem, Portaal Nijmegen, Standvast Wonen, Talis, Vivare, Volkshuisvesting Arnhem, Waardwonen en Woonservice IJsselland.

De KR8-corporaties willen de gezamenlijke uitdagingen op het gebied van de volkshuisvesting in de regio Arnhem-Nijmegen oppakken. Dit doen ze samen maar ook duidelijk vanuit hun individuele uitdagingen en ambities en waar nodig zelfs concurrerend. 

                        

Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland (SWR)

 

SWR is een samenwerkingsverband van de acht in de regio Rivierenland werkzame woningcorporaties: De Goede Woning-Neerijnen, De Kernen, Kleurrijk Wonen, SCW Tiel, Standvast Wonen, SWB, Woningstichting Maasdriel en Woonlinie. Met elkaar hebben we zo’n 35.000 woningen en appartementen in de regio. Deze woningen staan zowel in (klein)stedelijk gebied als op het platteland en zijn bestemd voor een breed scala aan doelgroepen. 

Als corporaties zetten wij ons in om juist die huishoudens die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien, een kans te bieden om betaalbaar en naar tevredenheid te wonen in de regio Rivierenland. Dit is een stevige opdracht waarbij we op diverse fronten met elkaar samenwerken. 

Samenwerken aan wonen betekent voor ons vooral het delen van kennis en inzichten en het samen komen tot nieuwe, creatieve ideeën en oplossingen. Daarbij spelen we voortdurend in op de ontwikkelingen die van alle kanten op ons afkomen.

KLW_logo_PMS01standvast

Nieuws

We kiezen voor vijf jaar samenwerken met drie vaste onderhoudsbedrijven


01-05-2018

Meer tevreden bewoners, lagere kosten, kwalitatief betere woningen en een forse energiebesparing....


lees meer >

Samen met De Gemeenschap onderzoekt Standvast Wonen de meerwaarde van een fusie


26-04-2018

Daarvoor ondertekenden de directeur-bestuurders samen met de voorzitters van beide raden van toez...


lees meer >

Beperkte huurverhoging voor ruim 8000 huurders


20-04-2018

Alle huurders ontvingen deze week een brief of e-mail over de aanpassing van hun huur per 1 ...


lees meer >

Welkom op de Woonbeurs Nijmegen 21 april


17-04-2018

Wij staan samen met drie andere Nijmeegse woningcorporaties in één stand ...


lees meer >
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.