Standvast Wonen • Vitaal in buurten

Het vergroten van eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van bewoners, medewerkers en partners om onze buurten vitaal te houden. Daar zetten wij ons voor in; samenwerkend met de focus op de zuidflank van de Stadsregio, ondernemend en vitaal, maatschappelijk betrokken en integer. 

Nieuwe impuls voor Druten-West

Vrijdag 30 januari vierden we de start bouw van Het Hoefijzer. Met de bouw van appartementencomplex Het Hoefijzer krijgt Druten-West weer een flinke impuls in de afronding van de herstructurering van...

Wij blijven flink investeren in wonen!

Donderdag 15 januari stuurden wij een brief aan leden van de colleges in Beuningen, Druten en Nijmegen. Momenteel werken we samen aan prestatieafspraken, maar vooruitlopend daarop wil Standvast Wonen...