Standvast Wonen • Vitaal in buurten

Het vergroten van eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van bewoners, medewerkers en partners om onze buurten vitaal te houden. Daar zetten wij ons voor in; samenwerkend met de focus op de zuidflank van de Stadsregio, ondernemend en vitaal, maatschappelijk betrokken en integer. 

Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland (SWR) willen sociaal blijven investeren

De SWR steunt het manifest van een aantal collega-corporaties dat pleit voor een sector die kan blijven investeren in wijken, buurten en dorpen (www.sociaalblijveninvesteren.nl). Steun dit manifest...

Doe mee met het woonwensenonderzoek in gemeente Druten!

De gemeente Druten gaat onderzoek doen naar de woonwensen van haar inwoners. Daar hebben wij ú bij nodig. Het gaat immers om u, om de mensen die hier wonen. De resultaten van het online...