Standvast Wonen • Vitaal in buurten

Het vergroten van eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van bewoners, medewerkers en partners om onze buurten vitaal te houden. Daar zetten wij ons voor in; samenwerkend met de focus op de zuidflank van de Stadsregio, ondernemend en vitaal, maatschappelijk betrokken en integer. 

Wij blijven flink investeren in wonen!

Donderdag 15 januari stuurden wij een brief aan leden van de colleges in Beuningen, Druten en Nijmegen. Momenteel werken we samen aan prestatieafspraken, maar vooruitlopend daarop wil Standvast Wonen...

Standvast Wonen per 1 januari 2015 verder met één directeur-bestuurder: Esther Lamers

Vanaf 1 januari 2015 gaat woningcorporatie Standvast Wonen verder met één directeur-bestuurder, Esther Lamers. René Roelofsma vervult de functie van bestuursadviseur. De Raad van Commissarissen wil...